ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 το σχολείο συμμετείχε ενεργά στις καινοτόμες δραστηριότητες υλοποιώντας τρία προγράμματα εκ των οποίων τα δύο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ένα Πολιτιστικό. Το σχολείο πραγματοποίησε δράσεις σχετικές με ενημέρωση καθώς και βιωματικά εργαστήρια με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη δημιουργία ενεργών πολιτών. Πραγματοποίησε εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις καθώς και εκδηλώσεις διάχυσης και προβολής των προγραμμάτων πετυχαίνοντας το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

Κατηγορίες: 2011-2012. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.