ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Από τον Ιούνιο Ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί η ιστοσελίδα του σχολείου μας με διεύθυνση: http://gym-polyk.pel.sch.gr/ από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις, το  ωρολόγιο πρόγραμμα, τις καινοτόμες δράσεις και τις ανακοινώσεις του σχολείου μας. Την ευθύνη για την ενεργοποίηση και παρακολούθηση της ιστοσελίδας ανέλαβε ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας κος Παντακούδης Δήμος.

Κατηγορίες: 2012-2013. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.