ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα μέχρι 16 ετών στο γυμνάσιο.

 

Δικαιούχοι είναι οικογένειες εφόσον το εισόδημα τους (έτους 2012) τεκμαρτό ή πραγματικό τους δεν ξεπερνά τις 3.000 ?. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1 Βεβαίωση του Δ/ντή Σχολείου

2 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού  σημειώματος φόρου

3 Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης

4 Υπεύθυνη Δήλωση μη είσπραξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2384031372

Η Διεύθυνση

Κατηγορίες: Νέα - Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.