ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ σχολ. έτους 2018-19

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ

 

 

Πολυκάρπιο: 18/02/2019

Αρ. Πρωτ.: 73

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Πολυκάρπιο

      ΠΡΟΣ:

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ  

Τ.Κ. ? Πόλη:

58400

   

e-mail:

mail@gym-polyk.pel.sch.gr      

Πληροφορίες:

Παυλίδης Χαράλαμπος

   

Τηλ.:

23840 – 31372

   

Fax:

23840 – 31372

   

 

 

 

Θέμα:    «Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη σε Ναύπακτο-Ιωάννινα »

 

 

Το  Γυμνάσιο Πολυκαρπίου ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τετραήμερης (4) εκπαιδευτικής επίσκεψης  σε Ναύπακτο-Ιωάννινα, σύμφωνα με το   άρθρο  3  παρ.  2  και  το   άρθρο   13   παρ. 1   της   Υ.Α.33120/ΓΔ4/28- 02-2017, (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη προσφορά, έως την Παρασκευή 22/2/2019 και ώρα 11:30 πμ.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 13:00.

Η τετραήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 12/04/2019  έως  την  Δευτέρα 15/04/2019 και θα συμμετέχουν είκοσι επτά (27)  μαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τρεις (3) καθηγητές/τριες.

 

Οι απαιτήσεις του σχολείου αφορούν:

 

1)        Ένα λεωφορείο το οποίο θα είναι διαθέσιμο για επισκέψεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

2)        Η κατηγορία του καταλύματος πρέπει να είναι 3* η 4* (με βάση τον χαρακτηρισμό του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδας) και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.

3)        Τα δωμάτια των μαθητών/μαθητριών να είναι επτά (7) τρίκλινα και τρία (3) δίκλινα.    Των συνοδών εκπαιδευτικών να είναι μονόκλινα. Να διαθέτουν πλήρη και μόνιμο εξοπλισμό, χωρίς προσθήκη μεταλλικών κλινών ή ράντζων, με κλιματισμό, με ατομική τουαλέτα και ντους και να βρίσκονται στον ίδιο όροφο.

 

4)        Τα ξενοδοχεία να παρέχουν για κάθε μέρα πρωινό.

5)        Τα ξενοδοχεία να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της νύχτας με ειδικό προσωπικό.

6)        Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7)        Ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

8)        Υπεύθυνη δήλωση του Τουριστικού Γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα  ΕΟΤ και ότι βρίσκεται σε ισχύ.

 

Επιπλέον στην προσφορά πρέπει:

 

 • Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά το όνομα, η κατηγορία του Ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία .

 

 • Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε   το  ειδικό σήμα    και  άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ.

 

 • Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από επιστολές διαβεβαίωσης της διαθεσιμότητας

των δωματίων από τα ξενοδοχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στην προσφορά σας για τη συγκεκριμένη περίοδο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η μέρα: Παρασκευή 12-04-2019

              07:00   Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Πολυκαρπίου

09:30       Στάση  για ξεκούραση ? τουαλέτα

12:00   Στάση για ξεκούραση-τουαλέτα

14:00   Άφιξη στους Δελφούς-περιήγηση

15:30   Άφιξη στο Γαλαξίδι περιήγηση-φαγητό

18:30  Άφιξη στη Ναύπακτο – τακτοποίηση στα  δωμάτια-ξεκούραση.

20:00  Περιήγηση στη πόλη ? Ενετικό κάστρο-λιμάνι- Δείπνο

23:30  Επιστροφή στο ξενοδοχείο ? ύπνος

 

2η μέρα: Σάββατο 13-04-2019

             08:30    Εγερτήριο ? πρωινό

09:30  Αναχώρηση για Μεσολόγγι με στάση στη γέφυρα Ρίου Αντίρριου.

11:00  Άφιξη στο Μεσολόγγι, περιήγηση στον κήπο των Ηρώων.

13:30   Στάση στην Αμφιλοχία για φαγητό.

15:30   Άφιξη στο Μουσείο Βρέλλη-ξενάγηση

16:30   Άφιξη στα Ιωάννινα. Τακτοποίηση στα δωμάτια-ξεκούραση.

18:30  Βόλτα στη πόλη-δείπνο.

23:30   Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Ύπνος

 

3η μέρα: Κυριακή 14-04-2019

08:30   Εγερτήριο ?Πρωινό.

09:30   Αναχώρηση για σπήλαιο Περάματος- ξενάγηση.

11:30   Αναχώρηση για αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης-περιήγηση.

13:30  Επιστροφή στη πόλη. Γεύμα.

16:00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο-ξεκούραση.

18:30  Βόλτα στη λίμνη-νησάκι της Κυρά Φροσύνης-δείπνο.

23:30  Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Ύπνος

 

4η μέρα: Δευτέρα 15/04/2019

               08:30   Εγερτήριο-Πρωινό

09:30   Βόλτα στη πόλη.

11:30   Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Μέτσοβο.

12:30   Περιήγηση στο Μέτσοβο-  ξενάγηση στο Μουσείο-γεύμα.

16:30   Αναχώρηση για Πολυκάρπη με στάση για τουαλέτα-ξεκούραση.

20:00   Άφιξη στη Πολυκάρπη.

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

1.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία.

 

2.Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο  Γυμνάσιο Πολυκαρπίου, σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως  και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το συνολικό κόστος της εκδρομής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. οι τυχόν φόροι και η ξενάγηση καθώς η επιβάρυνση ανά μαθητή (όπως αυτό προκύπτει από το επιμερισμό του συνολικού ποσού). Ο υπολογισμός της τιμής θα γίνει με βάση τους  είκοσι επτά (27)μαθητές.

 

3.        Αξιολόγηση προσφορών:

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

1)   Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2)   Έλεγχος

3)   Αξιολόγηση προσφορών. Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά.

4)   Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.

 

4.        Επιλογή αναδόχου

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από κάθε άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς- εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους της μαθητικής ομάδας που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή ? μετακίνηση.

Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

 1. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
  1. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
  2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
   1. Το κόστος ανά μαθητή (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των μαθητών).
    1. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

 

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

 

Ο Διευθυντής

 

 

Παυλίδης Χαράλαμπος ΠΕ11

Κατηγορίες: Νέα - Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.